Tan Sri Dr Chen Lip Keong控股上市公司

查询到Tan Sri Dr Chen Lip Keong控股的有1家A股上市公司
序号 代码 股票名称 说明
1HK3918金界控股Tan Sri Dr Chen Lip Keong